PL


img11

Automatyka przemysłowa

Obecne tempo rozwoju technologicznego wśród sterowników PLC czy innych urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle jest tak duże, że tylko instrukcja obsługi stanowi dokument pozwalający na prawidłowe i pewne użycie danego produktu. Nie zostawiamy sobie znaków zapytania w trakcie naszych realizacji. Wszystkie niepewności konsultujemy z wyspecjalizowanym działem technicznym bądź specjalistami poszczególnych grup produktowych by mieć pełną wiedzę dotyczącą wykonywanych przez nas prac.

Nasze projekty zawsze są dostosowywane do środowisk pracy w jakich docelowo mają funkcjonować. Stosujemy wyselekcjonowane komponenty elektryczne przeznaczone do pracy w różnych warunkach. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo personelu.

Projektujemy i wdrażamy profesjonalne systemy sterowania automatycznego zapewniając wszystkie aspekty związane z odbiorem końcowym klienta. Programujemy sterowniki PLC, wyświetlacze HMI oraz inne urządzenia wymagające integracji z naszym procesem. Dostarczamy dokumentację techniczną wraz ze schematami elektrycznymi i pneumatycznymi. Przeprowadzamy szkolenia BHP związane z użytkowaniem naszych urządzeń i aplikacji. Wyeliminujemy istniejące błędy sterowania automatycznego i oprogramowania. Za pomocą diagnostyki danego układu jesteśmy w stanie zweryfikować informacje przetwarzane przez algorytm programu i zmienić kolejność wykonywanych poleceń tak by aplikacja działała bezpiecznie i zgodnie z przyjętymi normami i dyrektywami maszynowymi.

Za pomocą oprogramowania Eplan Pro Panel: Virtual enclosure layout in 3D wizualizujemy komponenty elektryczne wchodzące w skład szafy sterowniczej. Pomagamy w obliczeniach cyrkulacji powietrza i doradzamy nad odpowiednią wentylacją w zależności od warunków aplikacji. Tak by dobrane wyposażenie szafy było właściwe dobrane i pracowało w warunkach temperaturowych do jakich zostało przeznaczone.

Przeprowadzimy rzetelne pomiary i przeanalizujemy istniejące układy sterowania wraz z oprogramowaniem w celu zwiększenia wydajności linii produkcyjnej. Dzięki narzędziom mierniczym jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania poprawiające funkcjonowanie urządzeń i maszyn elektrycznych znajdując optymalne wartości danego procesu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przestój w produkcji może być bardzo kosztowny. Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom i proponujemy roczny pakiet serwisowy danego obiektu. Sporządzamy listę elementów krytycznych i tworzymy stany magazynowe sprecyzowane dla konkretnej maszyny. Na podstawie szeregu dokonanych pomiarów staramy się przewidzieć potencjalne zagrożenia i eliminować je tak szybko jak tylko jest to możliwe.

W naszych aplikacjach kładziemy nacisk na bezpieczeństwo personelu jak i maszyn. Algorytm pracy dla sterowników programowalnych czy wyświetlaczy HMI staramy się programować w sposób przewidujący niechciane zachowania bądź procesy. Tak przygotowane oprogramowanie implementujemy bezpośrednio na obiekcie bądź wysyłamy formatowany plik gotowy dla danego sterownika PLC. Nasze aplikacje omawiamy pod kątem obsługi z osobami zatrudnionymi na danym stanowisku pracy. Staramy się by interfejs i sterowanie było intuicyjne i zrozumiałe dla użytkowników. Szkolimy z zakresu obsługi i sterowania.

Układy sterowania elektropneumatycznego składają się z trzech części. Przygotowujemy powietrze, sterowanie i elementy wykonawcze. Za pośrednictwem oprogramowania Festo FluidSIM projektujemy kompleksowe układy elektropneumatyczne wplecione i zsynchronizowane z maszyną zachowując wszystkie standardy komunikacji i wymiany danych.

#
#
#
#
#
#